Coverage

Coverage – Độ phủ sản phẩm trên thị trường: Mức độ che phủ của thương hiệu / sản phẩm tại kênh phân phối, trưng bày...

Discount

Discount – Giảm giá: Giảm giá trên hóa đơn mua hàng. Trên thực tế có nhiều hình thức discount như: Cash discount (giảm giá khi thanh toán...