Copy Platform hoặc Fact Sheet

Copy Platform hoặc Fact Sheet: Ghi chú những chi tiết cơ bản của một phim truyền hình như nội dung thương phẩm, mục đích quảng cáo, phiêu ngữ, khẩu hiệu…

Fact Sheet: tư liệu ghi chép gọn những yếu tố cơ bản của thương phẩm để cho những người trách nhiệm xem khi chuẩn bị quảng cáo một thương phẩm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *