End of line viết tắt EOL

End of line (viết tắt EOL) – kết thúc vòng đời: thuật ngữ này hay bắt gặp trong vòng đời của tất cả sản phẩm, khi mà sản phẩm đó / model đó sắp không còn kinh doanh nữa (Kết thúc vòng đời sản phẩm) => khi ấy được gọi là sản phẩm EOL, những sản phẩm này được chương trình khuyến mãi giá tốt để bán càng hết nhanh càng tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *