Fresh Index/Live Index

Fresh Index/Live Index – 2 Cách hiển thị kết quả của ahrefs dựa vào sự tồn tại của liên kết.

  • Live Index – Tất cả liên kết còn tồn tại mà lần cuối cùng Ahrefs thu thập.
  • Fresh Index – Bao gồm tất cả liên kết còn tồn tại trong 3 tháng cuối, kể cả các liên kết đã không còn khi lần cuối cùng bọ Ahrefs thu thập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *