Local Consumer Culture Positioning viết tắt LCCP

Local Consumer Culture Positioning viết tắt LCCP –  Cá biệt hoá thương phẩm trong bối cảnh văn hoá quốc nội: nghĩa là định vị trí thương phẩm trong khung cảnh thị trường nội địa. Nhiều món hàng dù tốt nhưng chỉ có mục đích khai thác ở quốc nội. VD: xà phòng Roger Gallet rất có tiếng nhưng (hiện nay) không thấy bày bán ngoài nước Pháp là một thí dụ tiêu biểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *