Offline media

Offline media – Phương tiện truyền thông gián tuyến: Tivi, đài, báo, các bản tin được gửi bằng thư thường… Bạn cũng có thể có được chúng thông qua thư điện tử, và cũng có các phiên bản trực tuyến cho các sản phẩm kinh doanh ngoài mạng, nhưng chúng chủ yếu được biết đến bởi sự hiện diện ngoài mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *