Chotinhcuaboo - Mỹ phẩm & Làm đẹp

Posted by Posted by 0 comments

Project details

 • Đội ngũ: 04 bạn và đối tác bên ngoài
 • Công ty: Skygen Group

Dự án: Xây dựng hệ thống bán lẻ Omni-channel

Vai trò: Chuyên viên kỹ thuật số cao cấp (Senior Digital)

KPIs đạt được: tăng trưởng 10% số đơn hàng so với trước đó, tổng hợp và tăng trưởng 30% khách hàng mới với trung bình đơn từ 1.3tr/đơn

Vấn đề cần giải quyết:

 • Chuyển đổi mô hình bán lẻ đa kênh (multi-channel) sang đồng nhất (omni-channel), làm việc với nội bộ để thực thi kế hoạch
 • Kết nối hệ thống tích hợp các công cụ hỗ trợ quảng cáo, đo lường và giải pháp tăng trưởng
 • Xây dựng hệ thống và cơ chế quản lý mạng lưới bán hàng cộng tác viên qua website www.chotinhcuaboo.com
 • Phối hợp với đội ngũ thương hiệu để thực thi các chuyến dịch và tối ưu hóa phiễu chuyển đổi – đưa đội ngũ tiếp thị/thương hiệu đi cùng 01 hướng (xây dựng phiễu chuyển đổi từ lúc bán hàng và khách hàng mua lại)

Chiến dịch tiếp thị nhằm tăng tương tác và doanh số:

 • Triển khai tiếp thị số trên đa kênh: google ads, facebook ads, email marketing, sms marketing, và tiếp thị liên kết nhằm tăng trưởng đơn hàng mới và khách mua lại
 • Xây dựng chiến dịch và hoạt động nhằm thu hút khách hàng online to offline và ngược lại (cách thức đo lường O2O)
 • Quản lý dự án
  95%
 • Quản lý công cụ tiếp thị số
  100%
 • Xây dựng định hướng O2O
  80%
 • Tối ưu hóa vận hành và chuyển đổi
  87%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *