Ladopharma - Hệ thống bán lẻ

Posted by Posted by 0 comments

Project details

 • Đội ngũ: 03 bạn và đối tác bên ngoài
 • Công ty: Ladophar

Dự án: Xây dựng hệ thống bán lẻ Omni-channel toàn quốc

Vai trò: Quản lý kênh kỹ thuật số (Digital manager)

KPIs đạt được: tăng trưởng 200% số đơn hàng so với trước đó, tổng hợp và tăng trưởng 300% khách hàng mới với trung bình đơn từ 200k/đơn

Vấn đề cần giải quyết:

 • Xây dựng kế hoạch phát triển bán lẻ D2C đa kênh với giải pháp omni-channel, triển khai và kết nối các đối tác phục vụ mô hình bán lẻ
 • Kết nối hệ thống tích hợp các công cụ hỗ trợ quảng cáo, đo lường và đối tác, giải pháp tăng trưởng
 • Xây dựng hệ thống và cơ chế quản lý mạng lưới bán hàng cộng tác viên qua website www.ladopharma.vn
 • Phối hợp với đội ngũ thương hiệu để thực thi các chuyến dịch và tối ưu hóa phiễu chuyển đổi – đưa đội ngũ tiếp thị/thương hiệu đi cùng 01 hướng (xây dựng phiễu chuyển đổi từ lúc bán hàng và khách hàng mua lại)

Chiến dịch tiếp thị nhằm tăng tương tác và doanh số:

 • Triển khai tiếp thị số trên đa kênh: google ads, facebook ads, email marketing, sms marketing, và tiếp thị liên kết nhằm tăng trưởng đơn hàng mới và tích lũy điểm nhằm giúp khách mua lại
 • Xây dựng chiến dịch và hoạt động nhằm thu hút khách hàng online to offline và ngược lại (cách thức đo lường O2O)
 • Quản lý dự án
  80%
 • Bán hàng đa kênh đồng nhất
  75%
 • Xây dựng hệ thống đối tác
  70%
 • Quản lý kênh tiếp thị số
  90%
 • Tối ưu hóa chuyển đổi và vận hành
  95%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *