Services

Optimizing Your Taxes is Our Job!


Tối ưu phiễu chuyển đổi

Phân tích và tư vấn đưa ra phiễu hành trình của khách từ lúc thấy quảng cáo đến khi mua hàng đầu tiên và đơn hàng tiếp theo. Quite often

Lựa chọn nền tảng

Lựa chọn một nền tảng phù hợp giúp doanh nghiệp SMEs tăng trưởng nhanh và đi xuyên suốt trong dài hạn (hơn 5 năm), đó là một quá trình nhìn

Triển khai CRM cho B2B

Xác định các vấn đề mà đội ngũ bán hàng doanh nghiệp (B2B) gặp phải, đưa ra phương án triển khai CRM phù hợp, lựa chọn nhà cung cấp, và

Triển khai D2C cho DNSX

Đồng hành cùng lãnh đạo doanh nghiệp, cùng xây dựng chiến lược và kế hoạch thực thi mô hình D2C (bán trực tiếp đến người dùng) phù hợp với sản

Hóa đơn điện tử

Tư vấn triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử – chữ ký số trọn gói, hỗ trợ tích hợp với hệ thống ERP, CRM, POS… bán lẻ, cải thiện

Kế toán – Thuế trọn gói

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, chúng tôi sẽ là người đại diện doanh nghiệp bạn làm việc trực tiếp với Thuế về các vấn đề

WANT TO STAY INFORMED?.

Sign Up For Our Newsletter Now!

    "]