Slim

Slim là một framework PHP, chủ yếu sử dụng cho các ứng dụng web và API theo cấu trúc REST (Representational state transfer). Các framework PHP khác cũng có thể thực hiện chức năng tương đương như CakePHP, CodeIgniter…. Tuy nhiên đúng như tên gọi, ưu điểm của Slim chính là kích thước nhỏ gọn, dễ dàng cài đặt và triển khai.

Link website: https://www.slimframework.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *