Special-event pricing

Special-event pricing – Định giá cho những sự kiện đặc biệt: là hình thức định giá không cố định và giá bán sẽ được niêm yết theo từng sự kiện khác nhau hoặc do người tham dự sự kiện ấn định. Ví dụ: đấu giá ủng hộ tự thiện, đấu giá bán bộ sưu tập đồ cổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *