Installations

Installations: là tổng số lần ứng dụng của bạn được cài đặt từ Apple Store trên thiết bị iOS chạy 8.0 trở lên. Ứng dụng được cài đặt lại trên cùng 01 thiết bị, ứng dụng được cài đặt trên nhiều thiết bị với cùng 01 tài khoản Apple ID, bao gồm luôn chia sẻ từ người thân. Trường hợp ứng dụng cập nhật mới không được tính.

Nguyên bản từ Apple: The total number of times your app has been installed on an iOS device with iOS 8 or later. Redownloads on the same device, downloads to multiple devices sharing the same Apple ID, and Family Sharing installations are included. App updates aren’t counted. Totals are based on app users who agree to share their data with you.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *