KeywordRank

KeywordRank của một website là vị trí hay thứ hạng của website đó trên bảng kết quả tìm kiếm, mỗi khi người dùng search một từ khóa bất kỳ nào đó. Với mỗi từ khóa khác nhau, website sẽ có thể có một thứ hạng từ khóa khác nhau. Như vậy, KeywordRank của một trang web phụ thuộc vào từ khóa mà người dùng sử dụng tìm kiếm. Càng nhiều từ khóa có thứ hạng cao, thứ hạng trung bình của website trên SERP càng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *