Source Code (Mã nguồn)

Source Code (Mã nguồn) là các dòng lệnh để đáp ứng với một sự kiện nào đó (Click trên command button chẳng hạn). Khi người sử dụng kích hoạt sự kiện đó thì các dòng lệnh được thực thi để trả lại kết quả cho sự kiện đó. (Ví dụ: hiển thị kết quả tìm được trong các TextBox v.v…).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *